Chiến lược forex đơn giản cho người mới bắt đầu

chiến lược forex đơn giản cho người mới bắt đầu

Liên hệ chiến lược forex đơn giản cho người mới bắt đầu chúng tôi liên kết nhanh. Liên kết nhanh theo chúng tôi. Không phải là một đề nghị. Bất kỳ chứng khoán cụ thể, hoặc các loại chứng khoán, dùng làm ví dụ chỉ dành cho mục đích trình diễn. Không có thông tin nào được cung cấp nên được coi là một khuyến cáo hoặc chào mời để đầu tư hoặc thanh lý một loại bảo mật hoặc loại hình bảo mật hoặc tài khoản cụ thể. Đăng nhập và truy cập tài khoản ủy quyền cho thấy khách hàng đồng ý với Thỏa thuận Tài khoản Môi giới.

Sự chấp thuận như vậy luôn có hiệu lực khi sử dụng trang này. Truy cập trái phép là bị cấm. Scottrade, Inc. và Scottrade Investment Management, Inc. là những thực thể riêng biệt nhưng là các công ty con của Tập đoàn TD Ameritrade Bài viết giao dịch ngoại hối miễn phí. Ngân hàng Scottrade đã sáp nhập vào TD Bank, N. Quy mô hợp đồng ngoại hối quả của việc sáp nhập, Scottrade Bank đã trở thành một tên thương mại của Chiến lược forex đơn giản cho người mới bắt đầu Bank, N.

hoặc các chi nhánh của nó. Các sản phẩm tiền gửi và dịch vụ được cung cấp bởi TD Bank, N. và TD Bank USA, N.Các Thành viên FDIC. TD Bank, N. và TD Bank USA, N. và TD Ameritrade được liên kết thông qua các công ty mẹ của họ. Các sản phẩm và dịch vụ môi giới của Scottrade, Inc. - Thành viên FINRA và SIPC. Các sản phẩm môi giới không được FDIC bảo hiểm - không phải là các khoản tiền gửi hoặc các nghĩa vụ khác của Ngân hàng và không được Ngân hàng bảo lãnh - đều phải chịu rủi ro về đầu tư, kể cả tổn thất vốn đầu tư. Tất cả đầu tư bao gồm rủi ro. Giá trị đầu tư của bạn có thể dao động theo thời gian, và bạn có thể kiếm được hoặc mất tiền. Thị trường trực tuyến và giới hạn các giao dịch chứng khoán chỉ là 6,95 đô la cho các cổ phiếu có giá từ 1 đô la trở lên.

Chi phí bổ sung có thể áp dụng cho các cổ phiếu có giá dưới 1 đô la Mỹ, quỹ tương hỗ và các giao dịch tùy chọn. Thông tin chi tiết về phí của chúng tôi có thể được tìm thấy trong phần Giải thích Lệ phí (PDF). Scottrade không tính phí thiết lập, không hoạt động hoặc phí duy trì hàng năm.

Áp dụng lệ phí giao dịch vẫn áp dụng. Scottrade không cung cấp lời khuyên về thuế. Tài liệu được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin. Vui lòng tham khảo ý kiến tư vấn thuế hoặc pháp lý của bạn cho các câu hỏi liên quan đến thuế cá nhân hoặc tình hình tài chính của bạn. Nhà đầu tư nên xem xét các mục tiêu đầu tư, phí, chi phí, và hồ sơ rủi ro duy nhất của một quỹ đầu tư trao đổi (ETF) trước khi đầu tư. Bản cáo bạch có chứa thông tin này và các thông tin khác về quỹ và có thể được lấy trực tuyến hoặc liên hệ với Scottrade.

Bản cáo bạch phải được đọc một cách cẩn thận trước khi đầu tư. ETFs có lãi và ngược có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và có thể tăng khả năng biến động thông qua việc sử dụng đòn bẩy, bán chứng khoán ngắn hạn, các công cụ phái sinh và các chiến lược đầu tư phức tạp khác.

Hiệu suất của các quỹ này sẽ có khả năng khác biệt đáng kể so với chuẩn của chúng trong các khoảng thời gian hơn một ngày, và hiệu suất của chúng theo thời gian có thể thực tế có xu hướng trái với chuẩn của chúng. Các nhà đầu tư nên theo dõi những cổ phiếu này, nhất quán với chiến lược của họ, thường xuyên như hàng ngày. Nhà đầu tư nên xem xét các mục tiêu đầu tư, rủi ro, phí và chi phí của một quỹ tương hỗ trước khi đầu tư.

Bản cáo bạch có chứa thông tin này và các thông tin khác về quỹ và có thể được lấy trực tuyến hoặc liên hệ với Scottrade. Bản cáo bạch phải được đọc một cách cẩn thận trước khi đầu tư.

Các khoản tiền không có phí giao dịch (NTF) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của chương trình tài trợ của Quỹ NTF. Scottrade được bồi thường bởi các quỹ tham gia vào chương trình NTF thông qua hồ sơ, cổ đông hoặc lệ phí SEC 12b-1. Giao dịch ký quỹ bao gồm các khoản phí và rủi ro lãi suất, bao gồm cả khả năng mất nhiều tiền gửi hoặc nhu cầu ký quỹ bổ sung vào thị trường giảm.

Bản Tuyên Bố và Bản Tuyên Bố về Tiết Lộ và Đăng Ký (PDF) có sẵn để tải xuống, hoặc có tại một trong các văn phòng chi nhánh của chúng tôi.

Sơ đồ trang web | Copyright ©