Giới hạn rút thẻ forex hdfc

giới hạn rút thẻ forex hdfc

Ngày thứ tư, giao dịch trong cả giờ, 3 trận thắng, 2 thua lỗ. Hey không có gì là hoàn hảo. 10 giới hạn rút thẻ forex hdfc la. lợi nhuận. Ít nhất tôi đã không bị mất và tôi bị mắc kẹt trong kế hoạch. Đây là những kẻ thực sự sống, không có B. Ngày 5 - Giờ đầu tiên của Tokyo Session - 60 giây Tùy chọn nhị phân. Ngày 5, 3 trận thắng trong khoảng 35 phút. 210. Làm thế nào các quỹ phòng hộ giao dịch ngoại hối nhuận. Ngày 6 - Giờ đầu tiên của Tokyo Session - 60 giây Tùy chọn nhị phân. Ngày thứ sáu, tôi giao dịch trong cả giờ.

3 thắng, 2 thua lỗ tại 100 đô la. và 1 lần thua lỗ ở mức 5 đô la. Một ngày khác xin lỗi nhưng tôi vẫn không bị mất. Đã giới hạn rút thẻ forex hdfc thúc với 5 đô la. lợi nhuận. "Phải biết khi nào nên giữ và biết khi nào đi bộ (ha, ha)" Ngày 7 - Giờ đầu tiên của Tokyo Session - 60 giây Tùy chọn nhị phân.

Ngày 7, 3 trận thắng trong khoảng 15 phút. 210. lợi nhuận. Ngày 8 - Giờ đầu tiên của Tokyo Session - 60 giây Tùy chọn nhị phân.

Ngày 8, 3 trận thắng trong khoảng 10 phút. 210. lợi nhuận. Ngày 9 - Giờ đầu tiên của Tokyo Session - 60 giây tùy chọn nhị phân. Ngày 9, 3 trận thắng trong vòng 4 phút.

210. lợi nhuận. Ngày 10 - Giờ đầu tiên của Tokyo Session - 60 giây Tùy chọn nhị phân. Ngày thứ mười, giao dịch cả giờ. 3 chiến thắng với giá 210. và 1 mất cho 100 đô la. Tổng lợi nhuận 110. Đây là một bản tóm tắt với Thống kê trong 10 ngày giao dịch. Họ đã không được chính xác liên tiếp bởi vì không có bất kỳ phiên Tokyo vào thứ Sáu và mặc dù Chủ nhật có thể sinh lợi, tôi thường không mở cửa hàng tuần. Hầu hết các phiên giao dịch từ 5 phút đến 30 phút với 3 ngày giao dịch toàn bộ giờ bởi vì tôi đã không đạt được mục tiêu của tôi. Tôi không đạt được mục tiêu của mình mỗi ngày, nhưng trên cùng một bàn tay, tôi đã không có ngày mất.

Ngoại trừ 2 giao dịch, tất cả số còn lại là 100 đô la. ngành nghề. Khoản rút thăm lớn nhất của tôi trong 10 ngày là 30,00 đô la Tôi đã thực hiện tổng cộng 42 ngành nghề. Tôi đã có 31 người chiến thắng, 8 người thất bại và 3 người đẩy cho tỷ lệ thắng 80. Tôi đã có tổng lợi nhuận 1450 đô la.

Sơ đồ trang web | Copyright ©