Khóa học phân tích cơ bản forex

khóa học phân tích cơ bản forex

Bình quân trung bình giữa khóa học phân tích cơ bản forex USD và 99,93 USD là: (0,4788 0,4805) 2 0,47965. Tính toán thứ hai ở trên sẽ tạo ra mức giá 99,90 đô la Mỹ cho: 46. 4641 (-3) x 0. 47965 45. 02515. một lỗi ngoại hối laxmii là 0. 00015. Phần về gamma tùy chọn cuộc gọi nhị phân sẽ cung cấp câu trả lời là tại sao sự khác biệt này vẫn còn tồn tại. Bảo hiểm rủi ro với khóa học phân tích cơ bản forex chọn cuộc gọi nhị phân Delta. Nếu các con số trong Bảng 2 liên quan đến tương lai của trái phiếu thì có thể sẽ không có lý do để đưa ra một lựa chọn nhị phân trong tương lai với giá trị thanh toán là 1000 tương đương với 10 khóa học phân tích cơ bản forex mỗi điểm.

Ví dụ: một nhà giao dịch quyền chọn nhị phân mua 100 hợp đồng của số nhị phân đình công 100 đô la với 10 ngày để hết hạn với giao dịch trong tương lai ở mức 99,87 đô la với giá 43. 5921, với tổng chi phí là: Hợp đồng 43. 5921 x 10 x 100 43. 592. 10 đô la. Làm thế nào để thương nhân tránh được sự tiếp xúc trực tiếp. 100 hợp đồng có giá trị với đồng bằng là 0.

4764 tương đương với giá 47. 64 tương lai với giá tương lai là 99. 87 USD, do đó nhà giao dịch bán 48 hợp đồng tương lai để phòng ngừa (không thể bán được 0. 64 trong tương lai. Giá quyền chọn là 43. 5921 tại bởi 'trung bình trong'!) 1) tương lai sẽ giảm xuống còn 99,81 đô la với lựa chọn là 40,7518 vì thế vị trí P amp; amp; L bây giờ là: Lựa chọn cuộc gọi nhị phân mất: 40. 7518 - 43. 5921 -2.

8403. tương đương với sự mất mát của: -2. 8403 x 10 x 100 hợp đồng - 2. 840,3. tương đương với lợi nhuận sau: -0. 06 0. 01 x 10 x -48 2. 880 đô la. một lợi nhuận tổng thể là 39,70. 2) tương lai sẽ tăng lên 99,93 đô la với giá trị 46,4641 vì thế vị trí P amp; amp; L hiện nay: Lợi ích của các lệnh gọi nhị phân: 46. 4641 - 43. 5921 2. 8720. tương đương với lợi nhuận sau: 2. 8720 x 10 x 100 hợp đồng 2,872. tương đương với sự mất mát của: 0,06 0,01 x 10 x -48 - 2.

880. tổn thất tổng thể là 8,00 USD.

Sơ đồ trang web | Copyright ©