Làm thế nào để quản lý đòn bẩy của bạn trên forex com

Làm thế nào để quản lý đòn bẩy của bạn trên forex com

Tùy chọn cuộc gọi nhị phân Delta. Chọn đồng bằng cước nhị phân đo lường sự thành phố forex pvt ltd đổi giá ngoại hối một lựa chọn cuộc gọi nhị phân do sự thay đổi giá tài sản cơ bản và là độ dốc của độ dốc của lược đồ giá quyền chọn đôi so với giá tài sản cơ sở ("cơ sở"). Trong tất cả các người Hy Lạp, delta tùy chọn cuộc gọi nhị phân có thể được coi là hữu ích nhất ở chỗ nó cũng có thể được diễn giải như là vị trí tương đương bên dưới, tức là vùng đồng bằng dịch các tùy chọn, cho dù là các tùy chọn cá nhân hoặc danh mục các lựa chọn, vị trí của cơ sở.

Một lựa chọn cuộc gọi nhị phân với một đồng bằng là 0. 5 đội trưởng jack ngực trần forex nghĩa là nếu giá cổ phiếu tăng lên 1 ¢ thì cuộc gọi nhị phân sẽ tăng giá trị ½ ¢.

Phân tích giao dịch ngoại hối diễn giải khác có thể là một vị trí ngắn 400 hợp đồng trong các nhiệm vụ thị trường ngoại hối gọi nhị phân S danh sách môi giới ngoại hối hàng đầu P500 với đồng bằng 0,25 forex cho bạn ấn độ đương với ngắn 100 S amp; P500 tương lai.

Điều quan Làm thế nào để quản lý đòn bẩy của bạn trên forex com là phải nhận ra rằng vùng đồng bằng đang tự động thay đổi theo chức năng của nhiều biến, bao gồm thay đổi giá cơ bản và sự thay đổi trong bất kỳ biến nào tỷ giá cục ngoại hối ở uganda thể sẽ gây ra sự thay đổi vùng đồng bằng.

Do đó, nếu bất kỳ hoặc tất cả các biến số, bao gồm giá gốc, thời gian hết hạn và biến động ngụ ý, thay đổi thì tùy chọn ở trên sẽ không nhất thiết phải có một đồng bằng là 0,5 và tăng giá trị bằng ½ ¢ hoặc vị trí S amp; amp; ngắn 100 S amp; P500 tương lai. Thực tế và đơn giản của khái niệm này góp phần vào đồng bằng, trong số tất cả người Hy Lạp, được sử dụng nhiều nhất giữa các thương nhân, đặc biệt là các nhà hoạch định thị trường. Sau đây cung cấp một phân tích về: phương pháp khác biệt hữu hạn để đánh giá các vùng đồng bằng, các ví dụ về việc sử dụng vùng đồng bằng để phòng ngừa, so sánh các vùng lựa chọn cuộc gọi thông thường với delta tùy chọn cuộc gọi nhị phân và cuối cùng là một công thức dạng đóng cho vùng chọn nhị phân cuộc gọi nhị phân.

Tùy chọn cuộc gọi nhị phân Delta và Finite Delta. Các delta Δ của bất kỳ tùy chọn được xác định bởi: P Giá của lựa chọn. S giá của cơ sở. δP thay đổi giá trị của P. δS sự thay đổi giá trị của S. Hình 1 cho thấy cấu hình giá 1 ngày của một cuộc gọi nhị phân với hình 2 cho thấy (màu đen) cùng một mức giá giữa các mức giá cơ bản của 99. 78 và 99. Hình 1 - Chi tiết giá cả gói cước nhị phân. Hình 2 - Giá trị Hội chợ amp; amp; Delta Gradients.

Chữ '18 chùy' màu xanh lam di chuyển giữa điểm trên hồ sơ cuộc gọi 9 nằm dưới mức giá 99,90 đến 9 vệt trên. Giá trị hợp lý của tùy chọn cuộc gọi nhị phân ở 99. 81 là 3. 4592 và ở 99. 99 là 46. 1739 như được cung cấp ở hàng dưới cùng của Bảng 1. Độ dốc của hợp âm này được xác định bởi: SInc Thay đổi giá tài sản cơ bản nhỏ nhất. tức là Gradient (46. 1739-3.

4592) (99. 99-99. 81) x 0. như được chỉ ra ở hàng dưới cùng của cột trung tâm của Bảng 1. Các gradients của '12 tick chord' và '6 tick chord' được tính theo cùng một cách và cũng được trình bày trong cột trung tâm của Bảng 1. Khi chênh lệch giá chật hẹp, nghĩa là δS 0 (được phản xạ bởi δS 0,06 và δS 0,03) gradient có xu hướng đến vùng đồng bằng 2,4149 tại 99,90. Trùng lặp các giá trị nhị phân cuộc gọi do đó là sự khác biệt đầu tiên của giá trị hợp lý của giá trị gọi thầu nhị phân đối với cơ sở và có thể được thể hiện theo toán học như: δS 0, Δ dP dS.

có nghĩa là khi δS giảm xuống thì độ dốc của thông số giá tiếp cận gradient của tiếp tuyến (đồng bằng) ở giá tài sản cơ bản. Tùy chọn cuộc gọi nhị phân Delta và sự biến động tiềm ẩn. Hình 3 minh họa cấu hình cuộc gọi nhị phân 5 ngày với Hình 4 cung cấp các vùng đồng bằng liên quan đến một loạt các biến động ngụ ý như trong các truyền thuyết. Trong Hình 3, hồ sơ giá trị hợp lý 9 khá nông hơn so với bốn cấu hình khác được phản ánh trong Hình 4, nơi profile 9 delta dao động chỉ 0,16 từ đồng bằng 0,22 ở cánh tới 0,38 khi sử dụng tiền và là phần phẳng của năm cấu trúc đồng bằng.

Trong hình 3, với biến động ở mức 1 và dưới dưới 100 đô la, có rất ít cơ hội gọi nhị phân là một cược trúng số cho đến khi cơ sở gần sát với cuộc đình công, nơi thông tin giá lên dốc mạnh đi lên qua mức 0.

Sơ đồ trang web | Copyright ©