Máy quét điều hòa forex

máy quét điều hòa forex

Hình 6 - Lựa chọn cuộc gọi máy quét điều hòa forex phân Delta w. Thời gian để Hết hạn. Khoảng thời gian ngắn cho các lệnh gọi nhị phân (và đặt) nhị phân hết hạn là động lực lớn nhất của bất kỳ công cụ tài chính nào được mô tả bởi các mức giá cực kỳ dốc của hình 5 và đồng bằng liên quan của nó trong Hình 6.

Đỉnh delta 0. 1 ngày ở mức 4. 82, của 482 so với 100 gearing của một vị trí tương lai lâu dài. Sự biến máy quét điều hòa forex máy tính giá trị forex pip và thời gian giảm mã nguồn mở giao dịch ngoại hối bot để hết hiệu lực có tác động tương tự với giá của một lựa chọn nhị phân được xác định bởi các cấu hình đồng bằng tương tự như Hình 4 amp; amp; 6. Bảng 2 cho thấy 10 ngày, 5 biến động giá gọi nhị phân giá với đồng bằng. Với 99,87 đô la, cuộc gọi nhị phân trị giá 43. 5921 và có đồng bằng là 0.

4764. Vì vậy, nếu cơ sở tăng ba máy quét điều hòa forex từ 99,87 đến 99,90 cuộc gọi nhị phân sẽ tăng giá trị để: 43. 5921 3 x 0. 4764 45. 0213.

Nếu bên dưới giảm 3 ticks từ 99,93 đô la forex php để hkd còn 99,90 đô la, cuộc gọi nhị phân sẽ có giá trị: 46. 4641 (-3) x 0. 4805 45. 0226. Với 99,90 đô la, giá trị cuộc gọi nhị phân trong Bảng 2 là 45,0250 vì vậy có sự khác biệt nhỏ giữa các giá trị được tính toán ở trên và giá trị thực trong bảng. Điều này là bởi vì các vùng đồng bằng là 0,4764 và 0,4805 là vùng châu thổ chỉ với hai mức cơ bản là 99,87 đô la và 99,93 đô la tương ứng, tức là sự thay đổi của đồng bằng với vùng đáy.

Với 99,90 đô la Mỹ, đồng bằng là 0,4788, do đó giá trị 0,4764 là quá thấp khi đánh giá bước tăng từ 99,87 USD đến 99,90 USD, trong khi đồng bằng 0,4805 là quá cao khi đánh giá thay đổi giá gọi nhị phân khi giá cơ bản giảm từ 99,93 USD xuống 99,90 USD. Trung bình của hai đồng bằng ở 99,87 đô la và 99,90 đô la là: (0,4764 0,4788) 2 0,4772. và nếu số này được sử dụng trong tính toán đầu tiên ở trên thì gọi nhị phân ở mức 99,90 đô la sẽ được ước tính như sau: 43. 5921 3 x 0. 4772 45. 0237. lỗi là 0. 0013. Bình quân trung bình giữa 99,90 USD và 99,93 USD là: (0,4788 0,4805) 2 0,47965.

Tính toán thứ hai ở trên sẽ tạo ra mức giá 99,90 đô la Mỹ cho: 46. 4641 (-3) x 0. 47965 45. 02515. một lỗi chỉ là 0. 00015. Phần về gamma tùy chọn cuộc gọi nhị phân sẽ cung cấp câu trả lời là tại sao sự khác biệt này vẫn còn tồn tại.

Bảo hiểm rủi ro với lựa chọn cuộc gọi nhị phân Delta. Nếu các con số trong Bảng 2 liên quan đến tương lai của trái phiếu thì có thể sẽ không có lý do để đưa ra một lựa chọn nhị phân trong tương lai với giá trị thanh toán là 1000 tương đương với 10 cho mỗi điểm. Ví dụ: một nhà giao dịch quyền chọn nhị phân mua 100 hợp đồng của số nhị phân đình công 100 đô la với 10 ngày để hết hạn với giao dịch trong tương lai ở mức 99,87 đô la với giá 43. 5921, với tổng chi phí là: Hợp đồng 43.

5921 x 10 x 100 43. 592. 10 đô la. Làm thế nào để thương nhân tránh được sự tiếp xúc trực tiếp.

Sơ đồ trang web | Copyright ©