100 hệ thống giao dịch ngoại hối tự động

100 hệ thống giao dịch ngoại hối tự động

Đóng gói với các ví dụ thực tế, các tác giả chỉ cho bạn cách quản lý quỹ phòng hộ "một người" và tạo ra lợi nhuận nhất quán từ việc bán các lựa chọn bằng cách áp dụng khuôn khổ cơ bản và mô hình kinh doanh cơ bản và các nguyên tắc của "công ty bảo hiểm". Khung pháp lý này giúp bạn áp dụng phương pháp giao dịch quyền chọn của bạn thành một mô hình kinh doanh vững chắc, có thể dự đoán, có lợi nhuận nhất quán.

Đối với người có kiến thức về các lựa chọn kinh doanh và muốn trở thành người có thu nhập ổn định. Mark Sebastian mô tả chi tiết các chiến lược được sử dụng để chạy một danh mục đầu tư lựa chọn ngắn như spread theo chiều dọc, sắt condors, sắt bướm, thời gian lây lan và tỷ lệ lây lan.

Ông chỉ ra cách xây dựng danh mục đầu tư và điều hành nó giống như một công ty bảo hiểm (vì tín dụng bán quyền chọn cũng giống như bán bảo hiểm). Với kinh nghiệm của mình từ sàn giao dịch, bạn có thể thấy cách các nhà quản lý thị trường quản lý rủi ro, thực hiện thương mại, và người Hy Lạp.

Tùy chọn giao dịch Người Hy Lạp: Thời gian, sự biến động và các yếu tố giá khác thúc đẩy lợi nhuận của Dan Passarelli. Nếu bạn là một nhà kinh doanh tùy chọn, bạn cần phải biết người Hy Lạp của bạn và không có cuốn sách nào tốt hơn các tùy chọn giao dịch người Hy Lạp: Thời gian, sự biến động và các yếu tố giá khác thúc đẩy giao dịch ngoại hối với scottrade nhuận. Người Hy Lạp sẽ cho bạn biết giá của bạn sẽ như thế nào khi di chuyển (đồng bằng), thời gian (theta), chuyển động bất ổn (vega) và thay đổi lãi suất (rho).

Mô tả nhanh: Thị trường lựa chọn 100 hệ thống giao dịch ngoại hối tự động thay đổi, và để theo kịp nó, bạn cần những người Hy Lạp - đồng bằng, gamma, theta, vega, và rho - đó là những kỹ thuật tốt nhất để định giá các lựa chọn và thực hiện giao dịch bất kể điều kiện thị trường. Trong ấn bản thứ hai của Tùy chọn Giao dịch Hy Lạp, nhà kinh doanh lựa chọn cựu chiến binh Dan Pasarelli đặt những công cụ này trong quan điểm bằng cách cung cấp những hiểu biết mới về kinh doanh tùy chọn và định giá.

Một hướng dẫn thiết yếu cho cả thương nghiệp chuyên nghiệp và đầy tham vọng, cuốn sách này giải thích cho người phương Tây một cách đơn giản và dễ tiếp cận. Nó khéo léo cho thấy làm thế nào họ có thể được sử dụng để tạo thuận lợi cho các chiến lược kinh doanh mà tìm kiếm lợi nhuận từ biến động, thời gian phân rã, hoặc thay đổi lãi suất. Trên đường đi, nó sử dụng các biểu đồ và ví dụ mới, và thảo luận về cách ứng dụng phù hợp của người Hy Lạp có thể dẫn đến việc định giá và kinh doanh chính xác hơn cũng như cảnh báo bạn về một loạt các cơ hội khác.

Giống như Mark Sebastian, Dan Passarelli đã dành thời gian trên sàn để trải nghiệm của mình như là một nhà sản xuất thị trường. Dan bắt đầu với nền tảng Hy Lạp nhưng nhanh chóng chuyển sang các chủ đề nâng cao hơn như lây lan, biến động và thực sự sử dụng người Hy Lạp trong kinh doanh của bạn.

Lựa chọn giao dịch: Sự thật ẩn của Charles Cottle. Tiếp tục với chủ đề nâng cao của chúng tôi, chúng tôi sẽ đi ngay với Tùy chọn Kinh doanh: The Hidden Reality. Chúng tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng cuốn sách này sẽ là một trong những khó khăn nhất để vượt qua. Bài viết sẽ khó thực hiện hơn vì vậy một vài cuốn sách này là cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên cuốn sách này vì nó sẽ bao gồm nhiều phạm vi trừu tượng hơn các chủ đề tùy chọn. Charles đề cập đến sự tổng hợp tùy chọn, đặt chẵn lẻ, bảo hiểm rủi ro lai và điều chỉnh. Cuốn sách dạy cho độc giả khi một điều chỉnh trở nên cần thiết và điều chỉnh nào đi kèm.

Nó giúp đưa cảm xúc ra khỏi thương mại và biến nó thành một quá trình cơ học hơn. Sách Bonus: Học Tùy chọn eBook (miễn phí) Sách hướng dẫn Tìm hiểu eBook là một cuốn sách tham khảo tuyệt vời để giữ cho tiện dụng. Mỗi phương pháp tùy chọn được trình bày chi tiết. Bây giờ bạn có thể nhanh chóng biến trang và xem lợi nhuận tối đa, tổn thất tối đa, lợi nhuận, yêu cầu ký quỹ và biểu đồ lợi nhuận và tổn thất cho mỗi phương pháp tùy chọn.

Nó cũng nói ngắn gọn về lịch sử của các lựa chọn để bạn có một ý tưởng về những gì bạn đang làm việc và nguồn gốc của họ. Cuốn sách cũng chuyển sang các chủ đề nâng cao hơn như Hy Lạp và biến động. Một điểm tham chiếu quan trọng là tờ Cheat Cheat Hy Lạp được đặt ở phía sau của cuốn sách.

Đây là một tham khảo tuyệt vời để có bởi vì nó liệt kê từng phương pháp lựa chọn và người Hy Lạp liên kết với nó và làm thế nào họ ảnh hưởng đến vị trí. Cuốn sách nào đã giúp bạn với các tùy chọn. Hãy cho chúng tôi biết trong các ý kiến. Top 5 sách kinh doanh Option (Plus Một Book Bonus) Lựa chọn tốt nhất cho thu nhập. 7 yếu tố ảnh hưởng đến Giá của một Option. Làm thế nào để thương mại và điều chỉnh một Condor sắt. 6 cách điều chỉnh một Condor sắt. "Năm ngoái, The Prophecy đã chuyển đổi hoàn toàn tài khoản giao dịch của tôi từ một trong những nơi mà thu nhập hàng tháng thường không chắc chắn và không thể dự đoán trước được trong khi thu nhập ổn định hàng tháng thông qua tín dụng OTM đã tăng trưởng ổn định và ổn định.

Tất cả nội dung của Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và thông tin. Bạn đồng ý rằng nội dung của Trang web không nên được hiểu là tư vấn đầu tư, tư vấn kế toán hoặc tư vấn pháp lý, như là một sự chứng thực của bất kỳ công ty, an ninh, quỹ, hoặc như là một đề nghị để mua hoặc bán bất kỳ an ninh. Trade Smart không phải là đại lý môi giới đã đăng ký, hoặc cố vấn tài chính. Trade Smart không cung cấp lời khuyên đầu tư cá nhân và Trade Smart không đại diện cho chính nó như là một nhà tư vấn đầu tư đủ điều kiện hoặc bên được cấp phép hợp pháp. Không nên dựa vào thông tin trên Trang Web này với mục đích giao dịch chứng khoán hoặc các khoản đầu tư khác.

Chúng tôi không thể và không đánh giá hoặc đảm bảo tính phù hợp hoặc lợi nhuận của bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào, hoặc giá trị tiềm năng của bất kỳ nguồn đầu tư hoặc thông tin nào.

Sơ đồ trang web | Copyright ©