Bàn giao dịch môi giới ngoại hối

bàn giao dịch môi giới ngoại hối

Thực sự Duyệt web với Bảo vệ theo dõi. tất cả mọi thứ Firefox. Nếu trước đây bạn chưa xác nhận đăng ký một bản tin liên quan đến Mozilla, bạn có thể phải làm như vậy. Vui lòng kiểm tra hộp thư đến hoặc bộ lọc spam của bạn để nhận email từ chúng tôi. Các tùy chọn cài đặt nâng cao và nền tảng khác. Tải Firefox cho Windows. Tải Firefox cho macOS.

Tải Firefox cho Linux. Tải xuống Firefox - English (US) Hệ thống của bạn có thể không đáp ứng các yêu cầu forex ngân hàng trục trực tuyến Firefox, nhưng bạn có thể thử một trong những phiên bản sau: Tải xuống Firefox - English (US) Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox. Hãy làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox. MDG Performance Marines, Inc Bài đánh giá amp; amp; Khiếu nại. MDG Performance Marines, Inc MDG Performance Marines, Inc bàn giao dịch môi giới ngoại hối năm kinh doanh. Edgewater, MD 21037-2141. Số điện thoại bổ sung. Tìm Vị trí. Thông tin liên lạc. Hiệu trưởng: Ông Dave Govatos, Chủ đầu tư. Du thuyền môi giới. Tên doanh nghiệp thay thế. Số lượng nhân viên: Doanh nghiệp này không được công nhận BBB. Các doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải tìm kiếm sự công nhận của BBB, và một số doanh nghiệp không được công nhận vì họ không tìm kiếm sự công nhận của BBB.

Để được công nhận bởi BBB, một doanh nghiệp phải đăng ký công nhận và BBB phải xác định doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định của BBB bao gồm cam kết nỗ lực để giải quyết mọi khiếu nại của người tiêu dùng. Các doanh nghiệp được công nhận BBB phải trả một khoản phí cho việc đánh giá theo dõi công nhận và để hỗ trợ các dịch vụ BBB cho công chúng.

Tiêu chuẩn của công nhận BBB. Quảng cáo Trung thực. Hãy trong suốt. Hãy phản ứng. Các doanh nghiệp tiến hành thương mại điện tử đồng ý tiết lộ trên trang web của họ những thông tin sau: 1. thông tin họ thu thập, 2. chia sẻ với ai, 3.

làm thế nào để sửa chữa được, 4. nó được bảo vệ như thế nào, 5. thay đổi chính sách sẽ được thông báo, và; 6. Làm thế nào để giải quyết mối quan tâm về lạm dụng các dữ liệu cá nhân. Bảo mật dữ liệu nhạy cảm. Các doanh nghiệp thu thập dữ liệu nhạy cảm trực tuyến (thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng, số An Sinh Xã Hội, tiền lương hoặc thông tin tài chính cá nhân khác, hồ sơ bệnh án, hồ sơ y tế.

) sẽ đảm bảo rằng nó được truyền qua các phương tiện an toàn. với các tiêu chuẩn ngành công nghiệp để bảo vệ và xử lý đúng các dữ liệu nhạy cảm, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Tôn vinh các Ưu tiên của Khách hàng. Các doanh nghiệp đồng ý tôn trọng các sở thích của khách hàng về liên lạc qua điện thoại, fax và e-mail và đồng ý khắc phục nguyên nhân cơ bản của việc không làm như vậy. BBB Đánh giá công nhận.

Sơ đồ trang web | Copyright ©