Tỷ giá hối đoái wikipedia

tỷ giá hối đoái wikipedia

IB và Scottrade là các công ty riêng biệt và không liên kết. Scottrade nhận hoa hồng thời kỳ kinh tế tỷ giá đơn hàng bạn đặt với IB. Các sản phẩm và dịch vụ đầu tư do Scottrade, Thành viên FINRA SIPC cung cấp. Một hộp thoại mới đã được mở ra, chứa nội dung có liên quan và theo sau là một liên kết gần. Nhấp vào liên kết gần sẽ trả lại cho bạn về nội dung trang chính. Bằng cách nhấp vào Tiếp tục, bạn sẽ rời khỏi trang web Scottrade, Inc.

("Scottrade ") và tải thông tin và hoặc phần mềm từ Môi giới Tương tác. ScottradePRO được Scottrade mang đến cho bạn. Scottrade đang giới thiệu những tài khoản này tới Interactive Brokers LLC ("BIB"). Theo thoả thuận thanh toán giữa Scottrade và IB, Scottrade sẽ chịu trách ngoại hối cung cấp hỗ trợ khách hàng nhất định cho các tài khoản này. IB sẽ chịu trách nhiệm tỷ giá hối đoái wikipedia macd trong giao dịch ngoại hối là gì hầu hết các nghĩa vụ môi giới và người giữ tiền khác, bao gồm cung cấp các sàn giao dịch có nhãn ScottradePRO, mở tài khoản, phê duyệt, theo dõi, duy trì và giám sát, chấp nhận và thực hiện lệnh, bảo trì ký quỹ, dịch vụ lưu ký, bù trừ và thanh toán.

IB và Scottrade là các công ty riêng tỷ giá hối đoái wikipedia và không liên kết. Scottrade nhận hoa hồng cho đơn hàng bạn đặt với IB. Tài khoản được quản lý ngoại hối hàng đầu sản phẩm và dịch vụ đầu tư do Scottrade, Thành viên FINRA SIPC cung cấp.

Để biết thông tin về bảo vệ tài sản, điều khoản và điều kiện của trang web và chính sách bảo mật liên quan đến tài khoản ScottradePRO® của bạn được tổ chức tỷ giá hối đoái wikipedia Môi giới Tương tác, vui lòng truy cập interactivebrokers. Scottrade, Inc. ("Scottland") đang giới thiệu tài khoản ScottradePRO tới Interactive Brokers LLC ("B"). Theo thoả thuận thanh toán bù trừ giữa Scottrade và IB, Scottrade sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ khách hàng nhất định cho các tài khoản ScottradePRO. IB sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hầu hết các nghĩa vụ môi giới và người giữ tiền khác, bao gồm việc mở tài khoản, phê duyệt, theo dõi, duy trì và giám sát, chấp nhận và thực hiện hợp đồng, bảo trì ký quỹ, dịch vụ lưu ký, bù trừ và thanh toán.

IB và Scottrade là các công ty riêng biệt và không liên kết. Scottrade nhận hoa hồng cho đơn hàng bạn đặt với IB. Mặc dù các nguồn được coi là đáng tin cậy, Scottrade không bảo hành đối với nội dung, tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc độ tin cậy của thông tin. Không có thông tin nào được trình bày là khuyến cáo của Scottrade hoặc các chi nhánh để mua, bán hoặc giữ bất kỳ sản phẩm hoặc tài sản an ninh hoặc tài chính nào hoặc để thực hiện bất kỳ phương pháp đầu tư cụ thể nào. Sự lựa chọn tham gia vào một phương pháp đầu tư cụ thể hoặc sử dụng một công cụ đầu tư cụ thể chỉ nên dựa vào nghiên cứu của bạn và đánh giá các rủi ro có liên quan, hoàn cảnh tài chính và các mục tiêu đầu tư của bạn.

Tùy chọn có rủi ro và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thông tin chi tiết về các rủi ro liên quan đến các lựa chọn có thể được tìm thấy bằng cách tải về Đặc tính và Rủi ro của Các Tùy chọn và Bổ sung Tiêu chuẩn (PDF) từ Tổng công ty Thanh toán bù trừ Các đơn hàng được đặt hàng qua điện thoại theo số 1-888-OPTIONS hoặc bằng cách yêu cầu một bản sao bằng cách truy cập http: optionseducation. Tài liệu hỗ trợ cho bất kỳ khiếu nại, so sánh, khuyến nghị, thống kê hoặc dữ liệu kỹ thuật nào khác sẽ được cung cấp theo yêu cầu. Có những rủi ro đặc biệt liên quan đến việc viết bản quyền không được che đậy, có thể làm cho các nhà đầu tư bị lỗ nặng.

Do đó, loại phương pháp này có thể không phù hợp cho tất cả khách hàng được chấp thuận cho các giao dịch tùy chọn. Khách hàng được chấp thuận cho việc viết tay không được tiết lộ phải thừa nhận đã tiếp nhận và đọc Tuyên Bố về Các Nhà Cung Cấp Các Quyền Không Biết Khám Phá về những rủi ro của loại hình giao dịch này.

Các chiến lược lựa chọn nhiều chân có thể dẫn đến chi phí giao dịch đáng kể, bao gồm nhiều khoản tiền hoa hồng, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng. Scottrade®®, logo Scottrade®® và tất cả các nhãn hiệu khác, dù là đăng ký hay chưa đăng ký, là tài sản của Công ty TD Ameritrade IP, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Được sử dụng với sự cho phép. Các sản phẩm và dịch vụ môi giới của Scottrade, Inc. và TD Ameritrade, Inc.mỗi một thành viên FINRA và SIPC.

TD Ameritrade là nhãn hiệu do Công ty TD Ameritrade IP, Inc. và The Toronto Dominion Bank. В © 2017 TD Ameritrade. Máy tìm kiếm Hoa Kỳ.

Sơ đồ trang web | Copyright ©