Tất cả về giao dịch ngoại hối

tất cả về giao dịch ngoại hối

Mặc dù New Zealand là một quốc gia nhỏ hơn, các nhà buôn từ khu vực ngày càng trở nên quen thuộc với các lựa chọn nhị phân và lợi thế của nó. Trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào, bạn cần phải học tập và nghiên cứu sâu hơn về ngành để đảm bảo thành công lâu dài.

Vì các tùy chọn nhị phân chỉ bắt đầu phổ biến vào cuối những năm 2000, thông tin định nghĩa forex lề khi rất hiếm khi liên quan đến thực tiễn. Vì các lựa chọn nhị phân ở New Zealand chỉ bắt đầu có được một số sự chú ý, chúng tôi đã thu thập được tất cả thông tin bạn cần biết để có thể đi đúng hướng. Yếu tố đầu tiên cần cân nhắc khi đầu tư là liệu có bất kỳ mối tất cả về giao dịch ngoại hối ngại pháp lý nào hay không.

Các cơ quan quản lý tài chính ở New Zealand đã giải quyết các khía cạnh pháp lý của các lựa chọn nhị phân để đưa người tiêu dùng thoải mái. Như vậy, việc kinh doanh các lựa chọn nhị phân trong nước là hợp pháp. Trên thực tế, chính phủ nhận thức ngành công nghiệp mới này không chỉ khả thi mà còn là một thành phần quan trọng của sức khoẻ thị trường tài chính nói chung.

New Zealand có thể là một quốc gia nhỏ hơn nhưng quy mô của nó không ảnh hưởng đến tốc độ nhanh chóng của các cơ w co inwestowac na forex tài chính trong nước đã quyết định đánh giá ngành lựa chọn nhị phân để đưa ra các quy định và hướng dẫn rõ ràng cho người tiêu dùng và môi giới. Trong khi nhiều quốc gia lớn hơn trên thế giới vẫn không có bất kỳ quy định cụ thể nào, chính phủ New Zealand đã chọn chủ động và hỗ trợ thương nhân trong việc tạo ra các chiến lược xây dựng giàu có với sự trợ giúp của các lựa chọn nhị phân.

Cơ quan Thị trường Tài chính (FMA) là cơ quan quản lý giám sát các lựa chọn nhị phân cũng như nhiều giao dịch tài chính khác trong nước. FMA hoạt động chiến lược giao dịch ngoại hối Đạo luật Hành tất cả về giao dịch ngoại hối Thị trường Tài chính, điều này cho thấy bất kỳ nhà môi giới lựa chọn nhị phân muốn ký thương gia New Zealand trên nền tảng của họ phải được cấp phép.

Các công ty môi giới cần đăng ký theo danh mục dẫn xuất, bao gồm không chỉ các lựa chọn nhị phân mà còn các loại tương lai và hoán đổi khác nhau. Trong một động thái rất thông minh, FMA cũng giữ định nghĩa của các dẫn xuất đủ rộng mà bất kỳ nhà môi giới mới đang cố gắng hoạt động trong nước không thể thoát khỏi phải đăng ký thông qua các kênh thích hợp, bất kể cung cấp dịch vụ. Có những tiêu chuẩn tối thiểu mà các nhà môi giới phải tuân thủ để đủ điều kiện để được cấp phép. Ví dụ, doanh nghiệp phải có khả năng hoạt động hiệu quả, phù hợp với bất kỳ điều kiện cấp phép nào và FMA phải hoàn toàn chắc chắn rằng bạn hợp pháp và không gây nguy hiểm cho thị trường vốn của đất nước hoặc người tiêu dùng.

Một khi công ty môi giới có được giấy phép, công việc không dừng lại. Có một loạt các nghĩa vụ, do FMA đưa ra, rằng mỗi tổ chức phải đáp ứng để giữ lại giấy phép hoạt động. Một số nghĩa vụ bao gồm tuân thủ các quy định liên quan đến quản lý quỹ của khách hàng, cập nhật tuyên bố tiết lộ sản phẩm và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ của công ty. Nhìn chung, FMA đã thắt chặt các yêu cầu để có được và duy trì cấp phép cho các công ty môi giới. Với nỗ lực ngăn chặn các công ty môi giới giả mạo thiết lập kinh doanh trong nước cũng như nhằm cung cấp cơ hội đầu tư chất lượng cao cho người tiêu dùng, các cơ quan giám sát ngành công nghiệp đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động môi giới.

Cơ quan Thị trường Tài chính (FMA) trước đây được gọi là Uỷ ban Chứng khoán. Loại thứ hai là một Thực thể Quyền của chính phủ và chủ yếu chịu trách nhiệm điều chỉnh các khoản đầu tư.

Vào tháng 4 năm 2010, đã có thông báo rằng một cơ quan quản lý tài chính mới sẽ sớm được tiếp nhận và vào tháng 5 năm 2011 chính phủ đã quyết định thay thế Uỷ ban với FMA. Cuối cùng nó sẽ đóng vai trò lớn hơn tổ chức cũ của nó. Cơ cấu quy định thị trường tài chính của đất nước thường được gọi là 'đỉnh đôi'. Đỉnh đầu tiên được đại diện bởi FMA, trong khi đó thứ hai là Ngân hàng Dự trữ New Zealand, người có tất cả các quyền lực khôn ngoan đối với ngành ngân hàng của nước này. FMA là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát tất cả các quy định tài chính trong một phạm vi rộng các thị trường ở New Zealand.

Nó có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và không chỉ điều chỉnh mà còn thực thi tất cả các quy tắc trong lĩnh vực tài chính. Một số hướng dẫn đã được xác định để đưa ra cấu trúc tốt hơn cho ngành. Đối với bất kỳ nhà đầu tư nào, trách nhiệm phải rõ ràng và được hiểu khi bước vào thị trường tài chính.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có quyền tiếp cận thông tin, nơi họ sẽ cảm thấy tự tin khi đưa ra các quyết định đúng đắn. FMA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nhà đầu tư cảm thấy tự tin trong các quy định của thị trường, nơi rủi ro tiềm ẩn được gắn cờ và điều tra một cách thích hợp. FMA quy định một số lĩnh vực như chứng khoán, giao lưu, cố vấn tài chính, môi giới, người phát hành và ủy thác. Tính minh bạch và công bằng là những yếu tố chính trong phương pháp của FMA vì nếu không có họ, thị trường vốn sẽ phải vật lộn để phát triển và duy trì cạnh tranh với các thị trường toàn cầu khác. Tổ chức hiểu rõ rằng thị trường vốn hiệu quả dẫn đến sự thịnh vượng kinh tế, tạo việc làm và xây dựng sự giàu có.

Nó phấn đấu để cung cấp cho người tiêu dùng cơ hội để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, và trong những năm gần đây, lựa chọn nhị phân đã có một ghế hàng ghế đầu tiên do dễ dàng thương mại của họ cho người mới bắt đầu.

Trong khi FMA chỉ hoạt động trong vài năm qua, các chuyên gia đã nhận thấy những lợi ích đáng kể cho công việc khó khăn mà họ đang làm.

Một số tác động đã được cảm nhận liên quan đến mức độ tuân thủ; cả những người tham gia thị trường và các nhà quản lý trực tiếp đều duy trì các hoạt động tốt.

Sơ đồ trang web | Copyright ©