Yêu cầu ký quỹ ngoại hối

yêu cầu ký quỹ ngoại hối

BinaryTrading không phải là nhà môi giới, cũng không phải là người quản lý quỹ. Trang web không cung cấp bất kỳ dịch vụ thanh toán tải forex test 2 crack. Tất cả nội dung của BinaryTrading chỉ được trình bày cho mục đích giáo dục hoặc giải trí. Cảnh báo rủi ro chung: Việc kinh doanh các lựa chọn nhị phân mang lại một mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến sự mất mát của bạn.

Như vậy, Tùy chọn nhị phân có thể không phù hợp với bạn. Bạn không nên đầu tư tiền mà bạn không có khả năng để mất. Trước khi quyết định mua bán, bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi yêu cầu ký quỹ ngoại hối. Trong bất kỳ trường các công ty kinh doanh ngoại hối ở ua nào chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ yêu cầu ký quỹ ngoại hối nào đối với (a) tổn thất hoặc thiệt hại toàn bộ hay một phần do kết quả từ hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào có liên quan đến Các Tùy chọn Nhị phân hoặc (b)các hậu quả hoặc hậu quả thiệt hại nào.

Một chạm và đôi Một trong những lựa chọn nhị phân. Giao dịch mua bán chứng khoán nhị phân một chạm là nơi thương nhân định nghĩa điểm tiếp xúc, ví dụ: nếu giá trị thị trường của tài sản cơ bản đạt đến giá mục tiêu đã định trước khi hết hạn. Nếu dự đoán hóa ra là nhà kinh doanh chính xác sẽ có được một lợi nhuận xác định trước.

Giao dịch một chạm tương tự như các giao dịch tùy chọn ở trên dưới nhưng ở đây bạn cần dự đoán rằng giá thị trường sẽ chạm hoặc không chạm giá mục tiêu bất kỳ lúc nào trước thời điểm xác định trước. Ví dụ về một trong các lựa chọn. Ví dụ: nhà đầu tư đầu tư vào EUR USD, hiện đang giao dịch ở mức giá giao ngay là 1. 1114 USD và đặt giá giao dịch là 1. 1186 USD vào 19:15. Điều này sẽ cho một tỷ lệ phần trăm nhất định lợi nhuận (Trong trường hợp này là 75). Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả này sẽ ít hơn tỷ lệ trả hết tối đa 80-82. Điều này là bởi vì gần một mức giá cảm ứng là một mức giá giao ngay, thì thấp hơn sẽ là tỷ lệ thanh toán cho thương mại đó.

Tuy nhiên, nếu giá giao ngay tương tự với ngày hết hạn 7 ngày kể từ ngày hôm nay, thương nhân đặt mục tiêu liên lạc là 1,1410, nó sẽ trả cho phần lớn hơn ví dụ trước của chúng tôi.

Điều quan trọng cần lưu ý là độ lệch lớn hơn so với giá giao ngay phát sinh nhiều khả năng rủi ro hơn. Do đó, loại phương pháp giao dịch quyền chọn nhị phân này đề xuất thực hiện phân tích cơ bản và kỹ thuật phù hợp để dự đoán chính xác mức giá nào sẽ được ấn định, nên đặt ra từ giá giao ngay và thời gian hết hạn để sử dụng tối đa hóa lợi nhuận. Trong hầu hết các trường hợp, giá mục tiêu đã được cung cấp bởi một nền tảng và thương nhân chỉ cần chọn từ danh sách các lựa chọn có thể. Các tùy chọn đôi nhị phân một lần. Double một chạm như tên cho thấy là một loại hình kinh doanh phân phối nhị phân trong đó thương nhân đặt hai điểm tiếp xúc.

Nếu giá trị của tài sản cơ bản chạm tới một trong hai điểm xác định, nhà đầu tư sẽ nhận được khoản tiền trả trước. Loại phương pháp này tương tự như các tùy chọn nhị phân một chạm, ngoại trừ hai điểm kích hoạt được thiết lập. Loại hình giao dịch quyền chọn nhị phân này được giao dịch nếu nhà đầu tư không chắc chắn về sự biến động của thị trường (độ biến động cao). Loại giao dịch này phức tạp hơn so với giao dịch cổ phiếu nhị phân chuẩn hoặc giao dịch 60 giây, tuy nhiên, nếu giao dịch đúng, có thể rất có lợi. Giao dịch One Touch có một lựa chọn khác, nơi có thể nhận được đến 350 lợi nhuận trên mỗi thương mại. Các loại giao dịch này được gọi là 'High Yield Touch'.

Những giao dịch này là rủi ro hơn khi phạm vi giá được thiết lập với mức dự trữ cao hơn và trong hầu hết các trường hợp, sẽ ít có khả năng giá sẽ đạt đến mức đó. Để lại câu trả lời Hủy trả lời. Các phương pháp đảo ngược rủi ro trong các lựa chọn nhị phân Ngày 14 tháng 12 năm 2017 Cách thức tìm ra phương thức giao dịch quyền chọn nhị phân đúng Ngày 13 tháng 12 năm 2017, 2017 Làm thế nào để thương mại các lựa chọn nhị phân bằng cách sử dụng công cụ Fibonacci 12 tháng 12 năm 2017. Tùy chọn nhị phân mới nhất. Các lựa chọn nhị phân mới nhất. Công bố Rủi ro: các lựa chọn nhị phân là một hình thức đầu tư có rủi ro cao.

Loại hình đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và vì lý do này các nhà đầu tư có thể mất một phần hoặc toàn bộ số vốn đầu tư. Xin lưu ý: Binary365 KHÔNG đưa ra bất kỳ lời khuyên đầu tư hay bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến giao dịch quyền chọn nhị phân. Tất cả các thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin.

Sơ đồ trang web | Copyright ©